Serwis MacBook & iMac

 

Apple MacBook Air & Pro


●Czyszczenie systemu
● Czyszczenie wiatraków

● Update Systemu
● Instalowanie Systemu
● Czyszczenie po zalaniu
● Wymiana Baterii
● Wymiana Dysku
● Instalacja kieszeni HDD
● Wymiana Pamięci

120 zł
99 zł

80 zł
80 zł
120zł
80 zł
80 zł
80 zł
50 zł

'